आफ्नै साथिले खुकुरीले काटेर मुटुनिकालेर खायो LIVE साथिको मुटु निकालेको देखेपछी बेहोस भए