एउटै घरमा ४ जना यस्तो डरलाग्दो मान्छे। हेर्ने सबै डराए

ईटहरी को डम्फु चोकमा यस्तो मान्छे भेेटिएको हो हेर्नुस् भिडियो सहित