चोर शिक्षक भन्दा सबै गाउँले आक्रोशित। चोरीको अभियोगमा पक्राउ परेका शिक्षक पंकज भट्राईको बारेमा बोले पंकजलाई पढाउने शिक्षक मिडियामा।।